Το 1ο newsletter του Τ4Η είναι εδώ και περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τον σκοπό της πράξης, το πρόβλημα που επιδιώκει να περιορίσει μέσα από την εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων σε νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και τους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.

Newsletter Τ4Η | Τεύχος 1