0030 2810 529392 t4hproject@gmail.com

ΔΕΥΑΗ

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι Εταίροι του Τ4Η

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)

Η ΔΕΥΑΗ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερα στελεχωμένες δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της Ελλάδας.

Διαθέτει περισσότερους από 20 μηχανικούς, οι υπηρεσίες της στελεχώνονται από ακόμα 30 άτομα επιστημονικό προσωπικό, που καθοδηγούν 60 τεχνικούς και μια μεγάλη ομάδα εργολάβων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτικών έργων και προγραμμάτων, ενώ ειδικά για θέματα επαναχρησιμοποίησης διαθέτει ένα από τα πλέον προηγμένα συστήματα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων (μέρος των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους ανταγωνιστικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Κρυσταλλία Σηφακάκη
Τηλ: 2810 529350
kristalliasifakaki@gmail.com
Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Ηράκλειο

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου ο οποίος λειτουργεί αυτόνομα με έσοδα από φορολογίες και από την επεξεργασία λυμάτων. Ο Οργανισμός αποτελείται από 53 άτομα επιστημονικό και εργατικό προσωπικό, καλά καταρτισμένο στο τομέα του.

Το ΣΑΛ διαθέτει εργαστήριο στο οποίο γίνονται οι αναγκαίες καθημερινές αναλύσεις των εισερχόμενων λυμάτων και εξερχόμενου τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού. Το ΣΑΛ έχει εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτικών έργων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων από τα οποία χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή και επέκταση του αναβαθμισμένου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ο εν λόγω σταθμός διαθέτει εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας για τριτοβάθμια επεξεργασία μέσω MBRs, μονάδα παραγωγής χλωρίου και δεξαμενή χλωρίωσης πριν τη διάθεση για άρδευση.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κατερίνα Καλλή
Τηλ.: 00357 24815222 Κιν. 0035796662284
Katerina.Kalli@Isdb.org.cy
Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057, Τ.Θ. 40620, 6306, Λάρνακα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) λειτουργεί σε έξι διαφορετικές πανεπιστημιούπολεις της Κρήτης, με περισσότερους από 15.000 φοιτητές και 400 μέλη προσωπικό. Στο Τ4Η συμμετέχουν στελέχη του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας.

Με επικεφαλή τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Θρ. Μανιό, έχουν υλοποιήσει τα τελευταία 10 έτη περισσότερα από 20 μεγάλα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, μεταξύ των οποίων και τρία Interreg Ελλάδα Κύπρου (ACUA, BIOMASS, IMAST). Διαθέτουν ένα εξαιρετικά καλά εξοπλισμένο εργαστήριο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ στη διαχείριση λυμάτων έχουν περισσότερες από 15 δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Θρασύβουλος Μανιός
Τηλ.: 2810379456
tmanios@hmu.gr
Εσταυρωμένος Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 71004

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας)

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και επεξεργασία αστικών λυμάτων μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι το μοναδικό ερευνητικό Κέντρο στην Κύπρο που ασχολείται με τη διαχείριση και την επεξεργασία διαφόρων υγρών αποβλήτων. Η Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου, η Δρ. Φάττα-Κάσινου, κατέχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Ε.Μ.Π. Σήμερα είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει 145 επιστημονικά άρθρα, 170 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και 38 συμμετοχές ως Συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα. Στο παρόν έργο του ΝΗΡΕΑ συμμετέχουν η Δρ. Φάττα-Κάσινου, 3 έμπειροι ερευνητές και 1 νέος ερευνητής.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Δρ. Δέσπω Φάττα – Κάσινου
Τηλ.: 00357 22893515
dfatta@ucy.ac.cy
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, T.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΠΑ-ΕΠΥΑ):

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ερευνητικού δυναμικού και των ερευνητικών εργαστηρίων του έχει αναπτύξει επιτυχείς παρελθοντικές και ενεργές συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αλλά και με αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς φορείς.

Η ομάδα του ΠΑ αποτελείται από στελέχη του Εργαστηρίου Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΕΠΥΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το ΕΠΥΑ εκπαιδεύει φοιτητές και εκπονεί έρευνα υψηλού επιπέδου σε θέματα επεξεργασίας και αξιοποίησης υγρών αποβλήτων και ρύπανσης περιβάλλοντος.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει υλοποιήσει περισσότερα από 10 ερευνητικά έργα στα συγκεκριμένα πεδία, ενώ παράλληλα έχουν εκπονηθεί σχετικές 10 διδακτορικές διατριβές, 20 μεταπτυχιακές διατριβές και έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Στο παρόν έργο από το ΠΑ θα συμμετέχουν ο Αναπλ. Καθηγητής και διευθυντής του ΕΠΥΑ Αθ. Στασινάκης, ο Επικ. Καθηγητής Μ. Φουντουλάκης, 1 έμπειρος ερευνητής και 2 νέοι ερευνητές.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Φουντουλάκης Μιχαήλ
22510 36288
fountoulakis@aegean.gr
Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη