Το 2ο newsletter του Τ4Η είναι εδώ και περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τα νέα της Πράξης.

Newsletter T4H | Τεύχος 2